Carbofol HDPE OIT

 Carbofol HDPE OIT

محصول دیگری بنام Carbofol HDPE OIT Plus تولید شده توسط شرکت نائو آلمان که تست هایی فراتر از استاندارGM13 بر روی محصول مذکور صورت گرفته و به موجب آن این محصول خاص را متمایز از سایر ورق های موجود در بازار گردانیده است.

 • عدم وجود شکستگی در دماهای پایین
 • مقاومت در برابر سوراخ شدگی دینامیکی
 • پایداری ابعادی قابل توجه
 • کرنش بالا در آزمایش کشش چندمحوره
 • همگنی زیاد
 • چاولگی خوب
 • صافی زیاد
 • رفتار قوی در زمینه آزادسازی تنش
 • کیفیت جوش پذیری بالا
 • رزین ویژه مورد استفاده
 • مقاومت بالا در برابر اشعه UV (3000 ساعت)
 • مقاومت بالا در برابر نفوذ ریشه
 • مناسب برای سازه ها با عمر طولانی